Avgiftning

AVGIFTNING

Kroppen skapar gifter i cellerna genom sin cellulära ämnesomsättning. När belastningen av gifter överstiger en viss nivå, påverkas de cellulära funktionerna negativt . När ett stort antal celler är toxiskt överbelastade i ett organ, påverkas organfunktionen.
Gifter vi får i oss i form av bland annat rester av bekämpningsmedel, föroreningar i luft och i vatten äventyrar hälsan hos våra organ och kroppsfunktionen i allmänhet . Förutom att sträva efter att minska intaget av gifter kan vi tack vare Siddha Vaidyas tekniker minska de negativa effekterna av de föroreningar vår kropp hade redan utsatts för.
Siddha Vaidya använder säkra växtbaserade produkter för att effektivt avgifta kroppen från tungmetaller och organiska gifter. Vissa av Siddhas fysiska behandlingstekniker aktiverar kroppens cellulära och organbaserade avgiftning.