Levande hälsa

LEVANDE HÄLSA MED SIDDHA VAIDYA

Enligt Siddha Vaidya finns det många tekniker för att uppnå ett längre och friskare liv. De viktigaste är avgiftning, fysisk återuppbyggnad och att återanpassa kroppens nervsystem och andra system för kommunikation och balans i kroppen.