Återanpassa neurologiska nätverk

ÅTERANPASSA NEUROLOGISKA NÄTVERK

Kroppens viktigaste underrättelsesystem är nervsystemet, hormonsystemet och det elektriska signalsystemet. Nervsystemet är mycket viktigt, eftersom det svarar på och kommer ihåg drastiska förändringar och omkopplar nervbanor och synaptiska anslutningar i hjärnan och ryggmärgen. Mindre händelser har små omärkliga effekter.
Även dessa små förändringar summeras och kan med tiden få stora märkbara effekter. Siddha Vaidya använder sofistikerade metoder för att stimulera nervsystemet genom en kombination av varsam beröring och värme. Varm olja applicerad med en unik metod ökar utsöndringen av neuropeptider. Behandlingen möjliggör en slags omkoppling i hjärnan, en återställning av nervbanornas funktion. Behandlingen hjälper mot tillstånd såsom stress, utbrändhet, och PTSD.